תנאי שימוש באתר

1. התנאים המפורטים בתקנון זה ואלה אשר יעודכנו בו מעת לעת יחולו על אתר "און ליין" (להלן: "האתר") של חברת "אחים חדד בע"מ" (להלן: "החברה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש ו/או הרוכש באתר לחברה

2. יש לקרוא את הוראות המפורטות בתקנון זה וכן כל הצהרה ו/או תקנה בקשר לשימוש באתר ותנאי הפרטיות, קודם לשימוש ולרכישה באתר.

3. השימוש והרכישה באתר כמוהו כהסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים ולהתניות על פי התקנון במלואם ללא כל סייג לרבות על כל השינויים שיערכו בו מעת לעת.

4. החברה הינה בעלת הזכויות הקנייניות, האינטלקטואליות והרוחניות באתר ובמוצרים המוצגים בו וכל הזכויות מכוחו ועל פיו שמורות לחברה בלבד.

5. השימוש באתר און ליין של החברה ניתן ללא תשלום ולשימוש פרטי בלבד.

6. אין להשתמש בנתונים המצויים באתר לפירסום כל שהוא ואין להציג נתונים מהאתר או חלקים ממנו בפומבי ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

7. אסור להפיק ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש אחר בחומרים ובנתונים המצויים באתר.

8. אין לערוך ו/או לשווק חומרים מתוך האתר ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

9. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותו של האתר בכל עת וכן לעדכנותו של המידע המתפרסם באתר.

10. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותם של המוצרים המפורסמים באתר ולאספקתם והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק מוצרים שאינם במלאי ו/או שאינם מיוצרים עוד על ידה.

11. התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם חלק מההסכם בין המשתמש ו/או הרוכש באתר ובין החברה על פי תנאי תקנון זה. אם וככל שהתמונה תהא תא מעודכנת ו/או שגויה ו/או לא מדוייקת, לא תהא החברה אחראית בגין כך.

  close contact page

צור קשר

פנייתכם חשובה לנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא. אתם מוזמנים ליצור קשר באחד מהאמצעים הבאים:
התקשרו אלינו, שלחו דוא״ל או מלאו טופס פניה

 

התקשר אלינו

שירות לקוחות:  054-484-4103

או שלח דוא״ל

service@hadadbros.com