תנאי שימוש באתר

1. התנאים המפורטים בתקנון זה ואלה אשר יעודכנו בו מעת לעת יחולו על אתר "און ליין" (להלן: "האתר") של חברת "אחים חדד בע"מ" (להלן: "החברה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש ו/או הרוכש באתר לחברה

2. יש לקרוא את הוראות המפורטות בתקנון זה וכן כל הצהרה ו/או תקנה בקשר לשימוש באתר ותנאי הפרטיות, קודם לשימוש ולרכישה באתר.

3. השימוש והרכישה באתר כמוהו כהסכמת המשתמש ו/או הרוכש לתנאים ולהתניות על פי התקנון במלואם ללא כל סייג לרבות על כל השינויים שיערכו בו מעת לעת.

4. החברה הינה בעלת הזכויות הקנייניות, האינטלקטואליות והרוחניות באתר ובמוצרים המוצגים בו וכל הזכויות מכוחו ועל פיו שמורות לחברה בלבד.

5. השימוש באתר און ליין של החברה ניתן ללא תשלום ולשימוש פרטי בלבד.

6. אין להשתמש בנתונים המצויים באתר לפירסום כל שהוא ואין להציג נתונים מהאתר או חלקים ממנו בפומבי ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

7. אסור להפיק ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש אחר בחומרים ובנתונים המצויים באתר.

8. אין לערוך ו/או לשווק חומרים מתוך האתר ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

9. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותו של האתר בכל עת וכן לעדכנותו של המידע המתפרסם באתר.

10. חרף מאמציה של החברה ליתן שירות אופטימלי באמצעות האתר, אין החברה מתחייבת לזמינותם של המוצרים המפורסמים באתר ולאספקתם והיא שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור ו/או לספק מוצרים שאינם במלאי ו/או שאינם מיוצרים עוד על ידה.

11. התמונות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם חלק מההסכם בין המשתמש ו/או הרוכש באתר ובין החברה על פי תנאי תקנון זה. אם וככל שהתמונה תהא תא מעודכנת ו/או שגויה ו/או לא מדוייקת, לא תהא החברה אחראית בגין כך.

12. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר והמפורטים בשקל ישראלי הינם כולל מע"מ ואלו המוצגים בדולר ארה"ב הינם ללא מע"מ.
הזמנות שמקום אספקתם הינה מחוץ לישראל לא יכללו מע"מ. הזמנות שמקום אספקתם בתחומי ישראל יכללו מע"מ.

13. תעריפי משלוח ההזמנה וזהות החברה שתבצע את המשלוחים יקבעו על ידי החברה באופן בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אלא אם כן מצויין אחרת תעריפי המשלוח הינם כדלקמן:
משלוח ליעדים מחוץ לישראל בתוך עד 7-10 ימי עסקים: 35 $
משלוח בישראל בתוך עד 3-5 ימי עסקים: 50 שח
14. החברה תעשה מאמץ סביר והגיוני על מנת לעבוד במועדי האספקה המפורטים באתר זה ואולם היא אינה תישא באחריות בגין עיכובים באספקת הטובין הנרכש באמצעות האתר והרוכש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין כך ו/או בגין נזקים שנגרמו לו עקב כך.

15. החברה לא תהא אחראית לאיחור ו/או עיקוב ו/או אי יכולת לספק את המוצר כתוצאה מנסיבות שלא ניתן לצפותן מראש ו/או שאינן בשליטתה, לרבות אך לא רק כוח עליון, מלחמה, מהומות, אמברגו, מרי אזרחי או צבאי, אש, שיטפון, תאונה, שביתה, מחסור החומרי גלם ו/או אמצעי שינוע, מחסור בדלק ו/או אנרגיה ו/או כוח אדם בארץ מקום המשלוח ו/או קבלת המוצר ו/או בגין עיכובים ו/או מחדלים ברשויות המכס בארץ מקום המשלוח ו/או קבלת המוצר והיא תהיה רשאית לדחות את התחייבויותיה בתקופה השווה למשך הזמן שבו חל העיכוב בשל אחד מאלה.

16. החברה איננה אחראית על תשלומי מכס ו/או היטלים ו/או מיסים אחרים ככל שידרשו על ידי רשויות המכס בארץ קבלת המוצר.

17 תהליך הרכישה באתר

17.1. האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה ומהירה אונליין באמצעות חברת פייפאל (paypal):
• יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים
• לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר
• על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ "הוסף לסל קניות"
• על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על "סל קניות" או על "המשך לקופה"
• על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניות יש ללחוץ על "לתשלום".
• לחיצה על כפתור "לתשלום" יעביר את המשתמש לעמוד כניסת משתמש. ניתן להירשם כ"אורח" (לקוח מזדמן) או כ"לקוח רשום" (לקוח שכבר ביצע רישום בעבר). ניתן להירשם גם כ"לקוח חדש".
• לאחר כניסת משתמש, תועבר לעמוד "קופה", ובו יש למלא "כתובת לחיוב" – שהינה פרטים וכתובת המזמין לשם ביצוע החיוב. כמו כן יש למלא "כתובת למשלוח" ולבחור את "אופן המשלוח" (דואר שליחים או איסוף עצמי בישראל או משלוח אווירי לחו"ל באמצעות חברת שילוח עימה עובדת החברה.
• לחיצה על כפתור "שלם עכשיו" יעביר את המשתמש לתשלום דרך אתר חברת פייפאל (paypal).
• לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום של חברת פייפאל (paypal), יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
• אם יתברר שחברת פייפאל (paypal) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.
• בתשלום באמצעות חשבון פייפאל (paypal) יתבקש הרוכש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל (paypal) או יוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל (paypal). החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל (paypal). השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל (paypal) ולא של האתר.
17.2. רכישת מוצר טלפונית תתבצע באמצעות מספר הטלפון להתקשרות המופיע באתר באזור "צור קשר" או תחת טבלת התשלום . יש למסור לנציג הטלפוני את הפרטים הבאים: פירטי הרוכש (שם, תעודת זהות, טלפון וכתובת לחיוב וכתובת דואר אלקטרוני) וכן פרטים מלאים של כרטיס האשראי המחויב. כמו כן יש למסור לנציג הטלפוני כתובת מדוייקת למשלוח אם שונה מכתובת הרוכש (שם טלפון וכתובת מקבל המשלוח).
אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי.

ככל שלא יתקבל אישור מחברות כרטיסי האשראי, תימסר לרוכש הודעה מתאימה. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
17.3. ביצוע הזמנה דרך האתר מותנית בכך כי מלאו לרוכש 18 שנים, אולם אם נרשמת ואינך בגיל הנדרש, מסירה הנהלת האתר אחריות לדבר.
17.4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
17.5. מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות הינם בבחינת עבירה פלילית והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגיש תלונה ו/או לתבוע בגין כך.
17.6. יובהר כי מילוי כל הפרטים הדרושים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
17.7. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
17.8. דמי משלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
17.9. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי ובפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.
17.10. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
17.11. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר

18. הרוכש יהיה אחראי לבדיקתם ובחינתם של הטובין הנרכש באמצעות האתר ובאחריותו להודיע לחברה על פגמים במוצר במידה ויהיו כאלה לא יאוחר מחמישה ימים ממועד מסירת המוצר לידיו ואם לא עשה כן יהא מושתק לטעון כל טענה בהקשר זה.

19. במקרה של פגם יהא זכאי הרוכש להחליף את המוצר לחדש אחר. אין החברה תהא אחראית לנזקים תוצאתיים, עקיפים כתוצאה משימוש במוצר.

20. החזרת פריטים תבוצע לכתובת החברה במודיעין 6 פתח תיקווה מיקוד ובמידה והאספקה הינה מחוץ לישראל על הרוכש לציין כי הסחורה הינה החזר יצוא שאחרת יהא עליו לשאת בהוצאות המכס ו/או כל תשלום אחר אשר תחוייב החברה בשל ההחזר.

21. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם להוראות התקנות להגנת הצרכן (ביטול עסקה) (2010) בתוך עד 14 יום ממועד הרכישה כנגד הצגת חשבונית וכשהמוצר חדש באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. דמי ביטול יהיו בשיעור 5% משווי העיסקה או 100 ₪, הנמוך מבינהם. רכישת כלי אוכל איננה ניתנת לביטול. עלות השבת המוצר למוכרת תהיה על חשבון הלקוח. השבת התמורה תבוצע לאחר קבלת המוצר לידי המוכרת כשהוא חדש ובאריזתו המקורית.

22. אין אחריות על מוצרים משולבים (כסף משולב עם עץ, זכוכית, קריסטל, קרמיקה וכיו"ב).

23. אין החלפה ו/או החזרה ו/או ביטול של מוצרים עונתיים (כגון הגדה של פסח, קופסאות אתרוג, מגילות, חנוכיות).

24. מוצר אשר הוזמנה בגינו חריטה לא יוחזר והוראות סעיף 19 לעיל לא יחולו עליו.

25 החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לעמוד במועדי האספקה המפורטים באתר ואולם החברה לא תהיה אחראית לאי עמידה במועדים הנקובים ו/או לנזקים ככל שיגרמו למשתמש ו/או לרוכש בשל כך והאחרון יקח בחשבון את אפשרות האיחור באספקה והוא מוותר בעתם ההזמנה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין איחור במועד אספקת הזמנתו.

26. החברה אחראית על מוצרי כלי הכסף החתומים בחותמת החברה לכל החיים ככל שהשימוש במוצרים יהא סביר, בהתאם להנחיות החברה וכמפורט בדף הוראות השימוש המופק על ידי החברה ונמסר עם המוצר. החברה לא תשא באחריות לכל אובדן או נזק מכל מין וסוג שהוא. החברה לא תשא בנזק תוצאתי בלתי ישיר, אובדן או נזק מסויים. החברה לא תשא באחריות לאובדן רווח, הכנסה, תשואה או הטבה. החברה לא תשא באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע משימוש בלתי נכון במוצרים ובניגוד להוראות החברה. אחריות החברה תהא רק בצירוף תעודת אחריות חתומה על ידה ובחותמת החברה על המוצר בצירוף חשבונית או אישור רכישה.

27. אחריות החברה על המוצרים הנרכשים באמצעות האתר תהא תקפה בכפוף להמצאת תעודת אחריות חתומה החתימה וחותמת מקוריים של החברה בצירוף חשבונית ו/או אישור על רכישת המוצר ישירות מהחברה.

28. הרוכש מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק,ו/או עלות ו/או אחריות, ו/או הוצאה לרבות אך לא רק הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לצד ג' במקרה של תביעה ו/או סכסוך ו/או פשרה אשר נבעו או נגרמו כתוצאה מהפרה כל שהיא של הרוכש את התחייבויותיו על תקנון זה.

29. מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי כל דין, במקרה של הפרת ההוראות המפורטות לעיל ולהלן, תהיה החברה רשאית לנקוט צעדים בהתאם לשיקול דעתה על מנת למנוע ממשתמש לגישה לאתר לרבות כל כתובת IP של משתמש ו/או לפנות לספק האינטרנט של משתמש על מנת למנוע ממנו גישה לאתר וזאת מבלי לפגוע בזכותה לנקוט בהליכים משפטיים נוספים בגין הפרותיו של המשתמש.

30. החברה הינה הבעלים הבלעדי של כל זכות קניין רוחני או כל זכות אחרת ששימשה בעיצוב המוצרים באתר ו/או בעיצוב האתר עצמו.

31. הדין החל על הוראות אלה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל וכל פעולה ו/או הליך משפטי מכוחן יתנהלו באופן ייחודי בערכאות המשפטיות הרלבנטיות במחוז תל אביב בישראל.

32. שיהוי בנקיטת הליכים ו/או מיצוי זכויות ללא קשר למשך השיהוי לא יהווה ויתור ו/או מחילה על זכויות החברה הקיימות לה מכוח הוראות אלה

33. החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להוסיף על הוראות אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי ואלה יהיו תקפים ממועד פירסומם.

34. היה ויקבע על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר כי הוראה מההוראות הנ"ל הינה בלתי חוקית ו/או בלתי ניתנת לאכיפה יוותרו יתר ההוראות וההתניות בתוקפן.

35. ההוראות שלעיל יחולו ויחייבו את הצדדים לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.

36. מדיניות פרטיות

36.1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי (להלן: "מידע אישי") אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת המוצרים באתר ועליהם להיות ללא כל טעויות ו/או תקלות שונות אשר יימנעו ממך לקבל את הפריטים שהוזמנו ונרכשו על ידך.

36.2. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר (להלן: "המידע"), יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

36.3. החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

36.4. בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בשרתיה. .

36.5. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך (להלן:"ההרשמה"). על כן, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים אישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

36.6. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל.

36.7. החברה משתמשת בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

36.8. החברה אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן והינך נדרש להימנע מלהעלות לאתר ולפרסם בו כל מידע כאמור. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לחברה ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים, תגוביות וכו', ככל שישנם) תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לחברהו/או תפרסם באתר.

36.9. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

36.10. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

36.11. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

36.12. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

  close contact page

צור קשר

פנייתכם חשובה לנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא. אתם מוזמנים ליצור קשר באחד מהאמצעים הבאים:
התקשרו אלינו, שלחו דוא״ל או מלאו טופס פניה

 

התקשר אלינו

שירות לקוחות:  054-484-4103

או שלח דוא״ל

service@hadadbros.com