מיין לפי:
הצג:
(XL) גודל חדש! זוג פמוטי וילון חלק כסף טהור לפני הנחה: $2,639.13$1,583.48 (4,355 )
זמן אספקה: 80 יום
חדש! זוג פמוטי מנהטן כסף טהור לפני הנחה: $2,213.02$1,327.81 (3,651 )
זמן אספקה: 120 יום
(L) חדש! קנדלברה וילון 6 קנים כסף טהור לפני הנחה: $4,569.38$2,741.63 (7,539 )
זמן אספקה: 30 -120 יום
זוג פמוטי גליל (XL) כסף טהור לפני הנחה: $3,365.67$2,019.40 (5,553 )
זמן אספקה: 80 יום
(M) קנדלברה לופי 5 קנים כסף טהור לפני הנחה: $6,872.73$4,123.64 (11,340 )
זמן אספקה: 30 -120 יום
זוג פמוטי גליל (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,268.51$761.11 (2,093 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי גליל (S) כסף טהור לפני הנחה: $962.18$577.31 (1,588 )
זמן אספקה: 80 יום
(S) זוג פמוטי תפוח 4 פיליגרין כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$754.04 (2,074 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי גליל (L) כסף טהור לפני הנחה: $2,030.40$1,218.24 (3,350 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי גליל ריקוע פטיש(L) כסף טהור לפני הנחה: $2,160.00$1,296.00 (3,564 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ארוזית חלק (L) כסף טהור לפני הנחה: $2,205.79$1,323.48 (3,640 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי אורביטל (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,290.89$774.54 (2,130 )
זמן אספקה: 7-10 יום
(S) זוג פמוטי קונוס חלק כסף טהור לפני הנחה: $589.09$353.45 (972 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) קנדלברה גליל 5 קנים כסף טהור לפני הנחה: $4,217.89$2,530.73 (6,960 )
זמן אספקה: 30 -120 יום
קנדלברה לבני 5 קנים כסף טהור לפני הנחה: $2,827.64$1,696.58 (4,666 )
זמן אספקה: 30 - 120 יום
(S) זוג פמוטי תפוח 4 חלק כדורים כסף טהור לפני הנחה: $1,433.45$860.07 (2,365 )
זמן אספקה: 80 יום
קנדלברה איטלי חלק 6 קנים (M) כסף טהור לפני הנחה: $5,026.91$3,016.15 (8,294 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי מוצארט חלק כסף טהור לפני הנחה: $2,943.49$1,766.09 (4,857 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) קנדלברה גליל 8 קנים כסף טהור לפני הנחה: $5,345.45$3,207.27 (8,820 )
זמן אספקה: 30 - 120 יום
זוג פמוטי מוצארט ריקוע כסף טהור לפני הנחה: $2,943.49$1,766.09 (4,857 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ונציה (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,342.34$805.41 (2,215 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ארוזית ריקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,865.45$1,119.27 (3,078 )
זמן אספקה: 80 יום
קנדלברה לבני 8 קנים כסף טהור לפני הנחה: $3,927.27$2,356.36 (6,480 )
זמן אספקה: 30 - 120 יום
זוג פמוטי גליל ריקוע פטיש(M) כסף טהור לפני הנחה: $1,374.55$824.73 (2,268 )
זמן אספקה: 80 יום
(S) זוג פמוטי קונוס סרט כסף טהור לפני הנחה: $589.09$353.45 (972 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ליבני ריקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,492.36$895.42 (2,462 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי וינאי נר3 חושן כסף טהור לפני הנחה: $353.45$212.07 (583 )
זמן אספקה: 7-10 יום
(M) זוג פמוטי תפוח 5 פיליגרין כסף טהור לפני הנחה: $2,238.55$1,343.13 (3,694 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר3 חלק כדורים כסף טהור לפני הנחה: $392.73$235.64 (648 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וילון חלק (L) כסף טהור לפני הנחה: $1,900.80$1,140.48 (3,136 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר3 בועות כסף טהור לפני הנחה: $353.45$212.07 (583 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר3 עין כסף טהור לפני הנחה: $353.45$212.07 (583 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ליבני חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,492.36$895.42 (2,462 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי 66 כפיליגרין כסף טהור לפני הנחה: $392.73$235.64 (648 )
זמן אספקה: 7-10 יום
חדש! זוג פמוטי טליק כדורים גבוה כסף טהור לפני הנחה: $785.45$471.27 (1,296 )
זמן אספקה: 80 יום
(M) זוג פמוטי תפוח 5 מדלן עם רגל כסף טהור לפני הנחה: $2,281.75$1,369.05 (3,765 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר5 חלק כדורים כסף טהור לפני הנחה: $706.91$424.15 (1,166 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי טליק חלק כסף טהור לפני הנחה: $549.82$329.89 (907 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וילון קישוט (L) כסף טהור לפני הנחה: $1,900.80$1,140.48 (3,136 )
זמן אספקה: 80 יום
(M) זוג פמוטי תפוח 5 חלק כסף טהור לפני הנחה: $2,061.82$1,237.09 (3,402 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר5 עין כסף טהור לפני הנחה: $549.82$329.89 (907 )
זמן אספקה: 80 יום
קנדלברה ויטראז ריקוע 9 קנים (M) כסף טהור לפני הנחה: $6,868.80$4,121.28 (11,334 )
זמן אספקה: 120 יום
(S) חדש! זוג פמוטי הרבנית חב״ד כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$1,005.38 (2,765 )
זמן אספקה: 7-10 יום
(M) זוג פמוטי קונוס 5 מדלן כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$754.04 (2,074 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) קנדלברה גליל 6 קנים כסף טהור לפני הנחה: $4,385.45$2,631.27 (7,236 )
זמן אספקה: 30 - 120 יום
קנדלברה ויטראז 6 קנים (M) כסף טהור לפני הנחה: $4,512.44$2,707.46 (7,446 )
זמן אספקה: 120 יום
(S) זוג פמוטי בולוניה כסף טהור לפני הנחה: $1,413.82$848.29 (2,333 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי וילון חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,335.27$801.16 (2,203 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי שומרונית כסף טהור לפני הנחה: $730.47$438.28 (1,205 )
זמן אספקה: 7-10 יום
חדש! קנדלברה סופרב 8 קנים כסף טהור לפני הנחה: $15,826.91$9,496.15 (26,114 )
זמן אספקה: 30 - 120 יום
חדש! פמוט שמן 3 קנים ארוזית רקוע כסף טהור לפני הנחה: $1,021.09$612.65 (1,685 )
זמן אספקה: 120 יום
חדש! זוג פמוטי סופרב כסף טהור לפני הנחה: $4,320.00$2,592.00 (7,128 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי אורביטל (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,929.86$1,157.92 (3,184 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי אורביטל (L) כסף טהור לפני הנחה: $2,397.21$1,438.32 (3,955 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי טליק כדורים כסף טהור לפני הנחה: $589.09$353.45 (972 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי זנבה רקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,354.91$812.95 (2,236 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) זוג פמוטי קונוס 7 פורטי כסף טהור לפני הנחה: $1,924.36$1,154.62 (3,175 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי אורביטל (LM) כסף טהור לפני הנחה: $1,936.15$1,161.69 (3,195 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי אוריגו כסף טהור לפני הנחה: $1,885.09$1,131.05 (3,110 )
זמן אספקה: 120 יום
(L) זוג פמוטי קונוס 7 פורטי עם רגל כסף טהור לפני הנחה: $2,238.55$1,343.13 (3,694 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר3 טוסקנה כסף טהור לפני הנחה: $353.45$212.07 (583 )
זמן אספקה: 80 יום
(S) זוג פמוטי תפוח 4 עין כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$754.04 (2,074 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי 66 כדורים כסף טהור לפני הנחה: $392.73$235.64 (648 )
זמן אספקה: 80 יום
(S) זוג פמוטי תפוח 4 חושן כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$754.04 (2,074 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) זוג פמוטי קונוס 7 מדלן עם רגל כסף טהור לפני הנחה: $2,238.55$1,343.13 (3,694 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי פריז ריקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,728.00$1,036.80 (2,851 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ארוזית חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,413.82$848.29 (2,333 )
זמן אספקה: 80 יום
(M) זוג פמוטי קונוס 5 פורטי כסף טהור לפני הנחה: $1,256.73$754.04 (2,074 )
זמן אספקה: 80 יום
(L) זוג פמוטי קונוס 7 מדלן כסף טהור לפני הנחה: $1,924.36$1,154.62 (3,175 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ארוזית ריקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,354.91$812.95 (2,236 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי ארוזית חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,865.45$1,119.27 (3,078 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי ארוזית ריקוע (L) כסף טהור לפני הנחה: $2,205.79$1,323.48 (3,640 )
זמן אספקה: 80 יום
פמוט שמן זוגי לבני כסף טהור לפני הנחה: $864.00$518.40 (1,426 )
זמן אספקה: 7-10 יום
פמוט שמן זוגי לבני רקוע כסף טהור לפני הנחה: $864.00$518.40 (1,426 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי מוצארט חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $2,199.27$1,319.56 (3,629 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי מוצארט ריקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $2,199.27$1,319.56 (3,629 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ויטראז ריקוע (L) כסף טהור לפני הנחה: $5,488.36$3,293.02 (9,056 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ליבני חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,885.09$1,131.05 (3,110 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי מיכאלה ריקוע (L) כסף טהור לפני הנחה: $3,377.45$2,026.47 (5,573 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטים ברון מרובע (S) כסף טהור לפני הנחה: $2,454.55$1,472.73 (4,050 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ברון מרובע (L) כסף טהור לפני הנחה: $3,534.55$2,120.73 (5,832 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי פריז חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,296.00$777.60 (2,138 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ליבני ריקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,885.09$1,131.05 (3,110 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי פריז חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,728.00$1,036.80 (2,851 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי זנבה חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,354.91$812.95 (2,236 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ויטראז (M) כסף טהור לפני הנחה: $4,039.20$2,423.52 (6,665 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי איטלי ריקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $3,681.23$2,208.74 (6,074 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי איטלי ריקוע (L) כסף טהור לפני הנחה: $4,320.00$2,592.00 (7,128 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי איטלי ריקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $2,277.82$1,366.69 (3,758 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי איטלי חלק (L) כסף טהור לפני הנחה: $4,320.00$2,592.00 (7,128 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי קיסר חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,984.73$1,790.84 (4,925 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי קיסר חלק (S) כסף טהור לפני הנחה: $2,434.91$1,460.95 (4,018 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי קיסר ריקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,984.73$1,790.84 (4,925 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי שומרונית מיני כסף טהור לפני הנחה: $589.09$353.45 (972 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי זנבה רקוע (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,120.73$1,272.44 (3,499 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי מילנזי ריקוע כסף טהור לפני הנחה: $4,418.18$2,650.91 (7,290 )
זמן אספקה: 120 יום
פמוט שמן זוגי ארוזית כסף טהור לפני הנחה: $864.00$518.40 (1,426 )
זמן אספקה: 120 יום
פמוט שמן זוגי ציריכון כסף טהור לפני הנחה: $864.00$518.40 (1,426 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי וילון חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $1,658.88$995.33 (2,737 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי בן צבי ריקוע כסף טהור לפני הנחה: $4,657.75$2,794.65 (7,685 )
זמן אספקה: 120 יום
זוג פמוטי מיכאלה חלק (L) כסף טהור לפני הנחה: $3,377.45$2,026.47 (5,573 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי מיכאלה חלק כסף טהור לפני הנחה: $1,885.09$1,131.05 (3,110 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי מיכאלה יהלום (L) כסף טהור לפני הנחה: $4,508.51$2,705.11 (7,439 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי פריז ריקוע (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,296.00$777.60 (2,138 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטים קונוס כדורים מורשת לפני הנחה: $254.55$216.36 (595 )
זמן אספקה: 60 יום
זוג פמוטים אלה מורשת לפני הנחה: $193.45$164.44 (452 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטים בן שמעון מורשת לפני הנחה: $509.09$432.73 (1,190 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי ליבני יהלום (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,639.13$1,583.48 (4,355 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי שומרון (S) כסף טהור לפני הנחה: $1,453.09$871.85 (2,398 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי שומרון (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,356.36$1,413.82 (3,888 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי שומרונית ריקוע כסף טהור לפני הנחה: $667.64$400.58 (1,102 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטים ברון מרובע (M) כסף טהור לפני הנחה: $2,866.91$1,720.15 (4,730 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי משושה נר עגול כסף טהור לפני הנחה: $1,178.18$706.91 (1,944 )
זמן אספקה: 120 יום
(S) זוג פמוטים בן שמעון מורשת לפני הנחה: $305.45$259.64 (714 )
זמן אספקה: 60 יום
זוג פמוטי נר90 חלק כדורים כסף טהור לפני הנחה: $785.45$471.27 (1,296 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי וינאי נר5 לוגאנו כסף טהור לפני הנחה: $549.82$329.89 (907 )
זמן אספקה: 7-10 יום
זוג פמוטי נר90 דמשקאי כסף טהור לפני הנחה: $706.91$424.15 (1,166 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי איטלי חלק (M) כסף טהור לפני הנחה: $3,681.23$2,208.74 (6,074 )
זמן אספקה: 80 יום
זוג פמוטי ונציה מיני (S) כסף טהור לפני הנחה: $981.82$589.09 (1,620 )
זמן אספקה: 80 יום
תוצאות 1 - 119 מתוך 119
  close contact page

צור קשר

פנייתכם חשובה לנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל נושא. אתם מוזמנים ליצור קשר באחד מהאמצעים הבאים:
התקשרו אלינו, שלחו דוא״ל או מלאו טופס פניה

 

התקשר אלינו

שירות לקוחות:  054-484-4103

או שלח דוא״ל

service@hadadbros.com